Privacy en AVG 2018

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Wij houden ons aan de privacywet. Uw gegevens zijn bij ons in veilige handen.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming en gebruiken deze om met u te communiceren over de behandeling van uw dier, het sturen van uitslagen/facturen en gegeven over uw dier door te sturen naar collega dierenartsen voor verdere behandeling.
U kunt op elke moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen doorgeven, behalve als dit nodig is voor ons werk [doorverwijzing naar collega of laboratorium] of als wij dit wettelijk verplicht zijn [bijv. als de politie dit eist bij het vermoeden van een misdrijf].

Uw persoonsgegevens worden bij ons goed beveiligd. We passen de beveiliging steeds aan en letten er goed op dat er niets mis gaat.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Naast uitleg over welke persoongegevens we van u hebben, kunt u ook gegevens laten updaten of verwijderen. U hebt altijd het recht toestemmingen te laten intrekken of bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder [de Autoriteit Persoonsgegevens].

Contactgegevens:
DSC Den Haag
Regentesselaan 190
2562EH Den Haag
070-3602424
dscdenhaag@gmail.com